Áo Pokémon Yellow - Pikachu
Thời gian đặt hàng còn lại:
00 Ngày 00 Giờ 00 Phút 00 Giây
Gọi điện xác nhận
Từ 17-10 đến 19-10-2019
Thời gian sản xuất
Từ 21-10 đến 31-10-2019
Thời gian giao hàng
Từ 01-11 đến 05-11-2019
Chia sẻ chiến dịch

Cùng chia sẻ những trải nghiệm mua sắm và xem Feedback sản phẩm tại group TOKAGO GALAXY: https://www.facebook.com/groups/tokagogalaxy