Sơn Gocu trong trường hợp Hoodie
Thời gian đặt hàng còn lại:
00 Ngày 00 Giờ 00 Phút 00 Giây
Gọi điện xác nhận
Từ 10-05 đến 12-05-2021
Thời gian sản xuất
Từ 13-05 đến 27-05-2021
Thời gian giao hàng
Từ 28-05 đến 01-06-2021
Chia sẻ chiến dịch

Cùng chia sẻ những trải nghiệm mua sắm và xem Feedback sản phẩm tại group TOKAGO GALAXY: https://www.facebook.com/groups/tokagogalaxy